MARKAT STAL FIRMA Z TRADYCJĄ

Firma Markat Stal zajmuje się głównie produkcją stojaków ekspozycyjnych, stelaży do produkcji mebli i regałów. Poza tym oferujemy także różnorodne usługi, takie jak malowanie proszkowe, usługi ślusarskie, przycinanie, wyginanie oraz spawanie elementów metalowych. Uwzględniamy również życzenia naszych klientów.

We wszystkich oferowanych przez nas usługach realizowane są indywidualne zamówienia. Specyficzne życzenia naszych klientów oraz wcześniejsze ustalenia realizowane są przez naszych wykwalifikowanych pracowników. Długoletnie doświadczenie oraz ciągłe przystosowywanie się do wciąż zmieniającego się rynku sprawiło iż nasza firma jest w stanie stworzyć produkt numer jeden.

Firma zarządzana jest przez dwie osoby. Jerzy Hryniewicz ze swym 25 letnim doświadczeniem w branży, odpowiedzialny jest za zarządzanie operacyjne w firmie. Zarządzaniem strategicznym zajmuje się Rafał Suchy, który miedzy innymi dba o stosunki z klientami zagranicznymi.

podpis

gwarantujemy najwyższą jakość

Informacja o ochronie oraz sposobie przetwarzania danych osobowych przez Markat Stal Sp. z o.o

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, którego celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE od dnia 25.05.2018 roku jako Administrator Państwa danych osobowych odpowiadamy za ich wykorzystywanie. Mamy obowiązek też poinformować Państwa o poniżej opisanych prawach. Dane osobowe naszych Klientów pozyskiwane są w związku z zawieraniem umów,porozumień handlowych. Realizacji obowiązków prawnych m.in. przechowywanie danych korespondencji elektronicznej/pocztowej. Obsługa reklamacji w przypadku, gdy takie zaistnieją. Informowanie Państwa na bieżąco o zmianach w ofercie firmy. Dodatkowo przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku zawarcia i wykonywania umowy pobierane są tylko te dane,bez których dana umowa nie może zostać wykonania. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy spowoduje, że nie będzie możliwości jej zawarcia z Państwem lub jej wykonania.

USŁUGI

Gięcie, przycinanie oraz spawanie części metalowych

Malowanie proszkowe

Usługi ślusarskie


logo markat stal

ul. Łęgowskiego 48/50
84-200 Wejherowo

tel. +48 58 672 25 74
fax. +48 58 672 25 80

markat stal - www.markatstal.com
copyright by Markat Stal Sp. z o.o. ©